You are here

ICOS esitteli tulevaisuuden suunnitelmia Helsingissä Observing the Horizon -tapahtumassa

Euroopan komission tutkimuspääosaston pääjohtaja Robert-Jan Smits tapasi ICOS:n edustajia Hotelli Tornissa keskiviikkona 25.5.2016. ICOS:n päämaja esitteli tulevaisuuden suunnitelmia, jotka tukevat Pariisin ilmastokokouksen päätöksien saavuttamista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tapahtumassa oli edustajia mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Suomen Akatemiasta sekä Helsingin kaupungilta.

ICOS on alati kehittyvä havainnointiverkosto. “ICOS:n ensisijainen tavoite on ollut havainnoida luonnollisia hiilinieluja ja –lähteitä. Olemme kuitenkin alkaneet kehittää ICOS:ia myös ihmisperäisten päästöjen havainnointiin etenkin urbaaneilla alueilla.”, ICOS:n pääjohtaja Werner Kutsch kertoi tilaisuudessa.

Pääjohtaja Smits on ollut vaikuttunut ICOS:n toiminnasta: “Sen jälkeen kun Euroopan Komissio myönsi sille oikeushenkilöstatuksen (European Research Infrastructure Consortium) puoli vuotta sitten, ICOS on edistynyt merkittävästi tullakseen täysin toimintakykyiseksi. Tämä on hyvä asia, sillä ICOS tuottaa tieteellistä dataa hiilipäästöistä ja –trendeistä, joiden avulla pystymme osoittamaan tarpeelliset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”. Smits myös korosti ICOS:n roolia COP21 sopimuksen täytäntöönpanossa.

Observing the Horizon.