slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Tervetuloa ICOS-Suomen sivuille!

Integrated Carbon Observation System (ICOS) on hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri eli tutkijoiden, tutkimusasemien, mittalaitteiden ja mittausaineiston verkosto kasvihuonekaasujen pitoisuuksien, vapautumisen ja sitoutumisen seuraamiseksi. ICOS oli valmisteluvaiheessa vuosina 2008–2012. Varsinainen toiminta alkoi vuonna 2013 jatkuen vuoteen 2031 asti, jona aikana Suomi isännöi ICOS-EU:n päämajaa yhdessä Ranskan kanssa.

ICOS:n tavoitteena on

  • tuottaa pitkäaikaiseen, yhdenmukaiseen ja tarkkaan seurantaan perustuvaa tietoa ilmakehän ja ekosysteemien ominaisuuksista sekä parantaa ymmärrystämme kasvihuonekaasujen kierrosta, nielujen ja lähteiden alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja näin parantaa ilmastomallien luotettavuutta
  • ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen sekä luonnollisten lähteiden seuranta sekä päästötavoitteiden toteuttamisen seuranta
  • asettaa uusia standardeja ja laatuvaatimuksia mittauksille ja havaintoaineistoille
  • edistää laitekehitystä ja alan yritystoimintaa

ICOS:n muodostavat kansalliset mittausasemat, eri tutkimusaloille keskittyneet teemakeskukset sekä niitä koordinoiva katto-organisaatio, ICOS-EU. Mittausasemaverkostoon kuuluu ympäri Eurooppaa noin 40 havaintoasemaa, joilla mitataan sekä ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksia että kaasujen kiertoa ekosysteemeissä. Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa mittausasemaverkostoa myös muille mantereille, kuten Afrikkaan ja Aasiaan.
ICOS toimii yhteistyössä mm. aineistojen ja tutkimustulosten loppukäyttäjien, alan yritysten, poliittisten päätöksentekijöiden sekä median kanssa.