You are here

Euroopan komissio on tehnyt virallisen päätöksen ICOSin perustamisesta

Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa johdetaan Suomesta

 

Euroopan komissio on tänään tehnyt virallisen päätöksen eurooppalaisen kasvihuonekaasujen tutkimusjärjestelmän perustamisesta. Nyt toimintansa virallisesti aloittava eurooppalainen kasvihuonekaasujen tutkimusjärjestelmä, ICOS, Integrated Carbon Observation System, on keskeinen toimija todennettaessa koko maailman kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteita. Sen päämaja on Helsingissä.

 

ICOS on tutkimusasemien, mittalaitteiden, mittausaineiston ja tietojärjestelmien kokonaisuus. ICOS-järjestelmän avulla saadaan tietoa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ilmassa on, mistä niitä vapautuu ja mihin niitä sitoutuu. ICOSissa suomalaisia toimijoita ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

 

ICOSin tuottamilla tuloksilla on tulevaisuudessa mahdollista myös todentaa, kuinka valtiollisesti sovitut kasvihuonekaasujen päästövähennykset toteutuvat. Euroopan valtioiden kasvihuonekaasujen päästöjen ja nielujen arvioimiseksi mittausverkon tarkkuuden tulee olla äärimmäisen hyvä. Ilmatieteen laitoksella on koko ICOS-verkon käytössä oleva liikkuva vertailumittauslaboratorio. Se kiertää Euroopan havaintoasemilla tekemässä vertailumittauksia todentaakseen tarkkuuden ja edistäen mittausmenetelmien kehittämistä vaativan tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Helsingin yliopisto on tuottanut maailman pisimmän aikasarjan hiilidioksidin vaihdosta järven ja ilmakehän välillä sekä ainoan vastaavan tutkimuksen joelle.

 

-Pitkät kasvihuonekaasujen vaihdon aikasarjat metsälle, suolle ja kaupungille ovat eräitä eniten hyödynnettyjä biogeokemiallisia aineistoja aineiden kiertoja tutkivassa tiedeyhteisössä, akatemiaprofessori Timo Vesala Helsingin yliopistosta kertoo.

 

Euroopan komissio on tänään tehnyt virallisen päätöksen ICOSin perustamisesta

 

-Komission päätös tarkoittaa, että ICOS on saanut eurooppalaisen julkisoikeudellisen organisaation – ERIC (European Research Infrastructure Consortium) -statuksen. Päätös on merkittävä, sillä nyt ICOS siirtyy operatiiviseen vaiheeseen ja alkaa tuottaa tutkijoille, kansalaisille ja organisaatioille avointa kasvihuonekaasuaineistoa tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi, tutkimuspäällikkö Sanna Sorvari sanoo. 

 

ICOSin hallinnollisesta valmistelusta on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriö. ICOSin Helsinkiin, Kumpulan kampusalueelle, sijoittuvan päämajan Suomen osuuden rahoituksesta vastaavat Suomen Akatemia sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Suomen panos on ollut keskeinen ICOS-tutkimusinfrastruktuurin suunnittelussa ja rakentamisessa niin Euroopan tasolla kuin kansallisen mittausverkoston rakentamisessa. Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston operoimien yli 10 mittausaseman ansiosta pohjoiset alueet ovat hyvin edustettuna ICOS-verkostossa.

 

ICOS on myös keskeinen toimija globaalien hiilipitoisuus- ja kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmien rakentamisessa. Maailman ilmatieteen järjestö WMO on tänä vuonna päättänyt aloittaa globaalin kasvihuonekaasujen tietojärjestelmän (Integrated Global Greenhouse Gas Information System) suunnittelun.

 

-On upeaa nähdä, kuinka suomalaiset ovat maailmalla keskiössä rakentamassa globaalisti merkittäviä havaintojärjestelmiä, kuten kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmää, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja vuoden 2016 alussa WMO:n pääsihteerinä aloittava Petteri Taalas sanoo.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote ja komission päätös:

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/11/ICOS.html?lang=fi

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0019.01.FIN

 

Lisätiedot:

Tutkimuspäällikkö Sanna Sorvari, Ilmatieteen laitos, 050 415 4729

Akatemiaprofessori Timo Vesala, Helsingin yliopisto, 040 577 9008

Professori Kari Lehtinen, Itä-Suomen yliopisto, 040 8677844

 

20.11.2015