You are here

ICOS-Suomen infrastruktuuri

Eurooppalaiseen ICOS-verkostoon kuuluvat suomalaiset mittausasemat edustavat kattavasti Euraasian boreaalisia ja sub-boreaalisia ympäristöjä ja vaihettumisvyöhykettä merelliseltä mannermaiselle alueelle. Mittausasemien yksityiskohtaiset sijainnit löytyvät Google mapsista. 

ICOS-verkko4 ilmakehäasemaa (taso 1)

 

2 ekosysteemiasemaa (taso 1)

  • SMEAR II  Hyytiälä
    Eteläboreaalinen mäntymetsä
  • Sodankylä (Pallas-Sodankylä GAW)
    Pohjoisboreaalinen mäntymetsä

 

2 ekosysteemiasemaa (taso 2)

6 täydentävää ekosysteemiasemaa (taso 3)

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) Global Atmosphere Watch-mittausverkosto koostuu useista sadoista tutkimusasemista yli 80 valtiossa. Asemaverkoston tavoitteena on tuottaa luotettavaa mittaustietoa ilmakehän koostumuksesta ja pitkäaikaisista muutoksista sekä ilmakehän, ekosysteemien ja meren välisistä vuorovaikutuksista.

SMEAR-asemaverkoston (Station for measuring ecosystem-atmosphere relations) mittaukset kattavat keskeiset osat ilmakehän ja maaperän fysiikasta ja kemiasta, biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutuksista sekä kasvillisuuden ekofysiologiasta. Verkosto koostuu neljästä Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston mittausasemasta.