You are here

ICOS-Suomen infrastruktuuri

Eurooppalaiseen ICOS-verkostoon kuuluvat suomalaiset mittausasemat edustavat kattavasti Euraasian boreaalisia ja subarktisia ympäristöjä ja vaihettumisvyöhykettä merelliseltä mantereiseen ilmastoon. Mittausasemien yksityiskohtaiset sijainnit löytyvät Google mapsista. 

ICOS-verkko4 ilmakehäasemaa (luokka 1)

 

2 ekosysteemiasemaa (luokka 1)

 • SMEAR II  (Hyytiälä)
  – Eteläboreaalinen mäntymetsä
 • Sodankylä (Pallas-Sodankylä GAW)
  – Pohjoisboreaalinen mäntymetsä

 

2 ekosysteemiasemaa (luokka 2)

6 täydentävää ekosysteemiasemaa (luokka 3)

 • Kaamanen – Subarktinen suo
 • Kenttärova (Pallas-Sodankylä GAW) – Pohjoisboreaalinen kuusimetsä
 • SMEAR I (Värriö) – Subarktinen mäntymetsä
 • Kuivajärvi – Eteläboreaalinen järvi
 • Lettosuo – Metsätalousojitettu suo
 • SMEAR III (Helsinki) – Kaupunkiympäristö

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) Global Atmosphere Watch-mittausverkosto koostuu useista sadoista tutkimusasemista yli 80 valtiossa. Asemaverkoston tavoitteena on tuottaa luotettavaa mittaustietoa ilmakehän koostumuksesta ja pitkäaikaisista muutoksista sekä ilmakehän, ekosysteemien ja meren välisistä vuorovaikutuksista.

SMEAR-asemaverkoston (Station for measuring ecosystem-atmosphere relations) mittaukset kattavat keskeiset osat ilmakehän ja maaperän fysiikasta ja kemiasta, biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutuksista sekä kasvillisuuden ekofysiologiasta. Verkosto koostuu neljästä Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston mittausasemasta.